Środki dydaktyczne – pomoc podczas zajęć lekcyjnych

W trakcie lekcji nauczyciel może korzystać z klasycznych środków dydaktycznych takich jak np. podręczniki, karty pracy czy atlasy, ale w niektórych szkołach na lekcjach wykorzystywane są nowoczesne technologie, dzięki którym lekcja jest nie tylko ciekawsza, ale uczeń łatwiej i szybciej przyswaja nowy materiał. Rozwój technologii informatycznej zmusza nauczycieli do korzystania z nowoczesnych rozwiązań, ponieważ uczniowie mają inne potrzeby i wymagania niż jeszcze kilka lat temu. Technologia informatyczna daje możliwość przekazu treści w nietuzinkowy sposób. Dlatego każda księgarnia...

read more